ELS MAPES

El mapa que utilitzarem per a les seccions de btt i treking és el mapa topogràfic net de la serralada litoral de l'editorial piolet sense toponímia ni xarxes elèctriques, a una escala de 1:20.000

Per les seccions de orientació especifica utilitzarem mapes d'orientació més detallats