REGLAMENT

 

 

1 DEFINICIÓ:

 

Els raids d’esports de muntanya són competicions que combinen diferents esports de muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut. Es divideixen en seccions de durada i distància variable. Són competicions de llarga durada. Per tant la filosofia dels raids és la d’una cursa de resistència on es posen a prova les capacitats físiques i els coneixements tècnics dels participants, així com les estratègies per gestionar tàcticament el raid. L’objectiu és efectuar un recorregut per diferents entorns en el mínim temps possible acumulant el màxim de punts. Són una modalitat que es disputa obligatòriament per equips. Un raid d’aventura segueixen la següent estructura: etapa (E), seccions (S), control de canvi (CC) i control de pas (CP). L’etapa engloba totes les seccions d’un dia o nit. La secció són tots els controls de pas (CP) que hi ha entre els controls de canvi (CC). Les seccions poden incloure més d’una modalitat esportiva. Per exemple: btt + trekking; trekking + barranc; btt + patins; etc. Els controls de canvi (CC) són controls de pas obligatoris (CPo) que impliquen un canvi de disciplina esportiva (transició). Per exemple: deixar la bicicleta per fer un trekking.

 

 

 

 

2 ESTRUCTURA DEL RAID:

 

2.1 El Raid constarà d’una etapa única dividida en diverses seccions.

 

2.2 Algunes de les seccions tindran varies modalitats esportives. Dintre de cada secció hi hauran diversos  (CP).  Les seccions podran ser lineals o scores.

 

2.3 Els (CP) sempre seran balises que caldrà marcar a la targeta de pas, alguns seran opcionals i d’altres obligatoris

 

2.4 Tots els (CC) seran (CPo), alguns contindran avituallaments.

 

2.5 Cada control de pas i control canvi tindran una puntuació determinada.

 

2.6 La sortida s’efectuaran en massa, posant-se en marxa el cronòmetre oficial del raid a la sortida del primer corredor.

 

 

 

 

3 LA DURADA:

 

3.1  La durada  prevista del raid segons categories:

• 3-5 hores per categoria d’iniciació.

• 10-12 hores per categoria d’aventura.

• 10-12 hores per categoria d’Elit.

 

3.2 Les seccions tindran un horari de tancament per efectuar el seu recorregut. La hora de tancament es comunicarà al brefing. Quan un equip arribi al (CP) superant l’horari de tancament establert per a la secció, estarà obligat a saltar a la següent secció. No obtenint cap punt de la secció no realitzada. L’equip podrà continuar en competició.

 

3.3 Un equip que se salti una secció (A), no podrà iniciar la següent (B) fins que la comenci el primer equip que sí hagi realitzat la secció “saltada” (A).

 

 

 

 

4 MATERIAL OBLIGATORI:

 

4.1 En cada secció hi haurà un llistat de material obligatori per poder realitzar la secció.

 

4.2 Els participants hauran de portar a terme cada secció, com a mínim amb el material obligatori destinat per la secció.

 

4.3 És responsabilitat de cada participant fer servir un material homologat i en bones condicions d’ús, així com saber-lo utilitzar.

 

4.5 El material obligatori podrà ser revisat en qualsevol moment, per l’organització del raid. En cas que un equip no disposi de tot el material obligatori requerit, tant a nivell individual com d’equip, no serà autoritzat a sortir. En el cas que un equip, en un control de material dins la prova no porti tot el material obligatori, serà penalitzat o desqualificat.

 

 

 

 

5 RECORREGUT:

 

5.1 El recorregut del raid serà secret fins al brefing  de pre-sortida. Aquesta reunió, es farà abans del inici del raid i el seu horari serà indicat per l’organització en la documentació del raid.

 

 

 

 

6 EQUIPS:

 

6.1 Els equips podran ser masculins, femenins o mixtes.

 

6.2 Els equips podran ser  de:

• Categoria Iniciació: 2, 3 o 4 corredors.

• Categoria Aventura: 2 corredors.

• Categoria Elit: 2 corredors

 

6.3 Bonificacions per components femenins. En totes les categories els equips formats per un o més components femenins, tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps invertit per l’equip en el conjunt del raid

• 1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.

• 2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.

• 3 components femenins: Bonifiquen amb un 9% del seu temps total.

 

 

 

 

7 PARTICIPANTS:

 

7.1 Els participants en les proves hauran de complir els següents requisits:

• Els participants han de ser majors de 18 anys.

• En la categoria d’Iniciació podran córrer menors d’edat sempre i quan vagin acompanyats d’una persona major d’edat i presentin una autorització dels seus tutor legals.

• Estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs apte per aquests tipus de competicions

• En cas de ser necessari s’haurà d’abonar el complement d’assegurança, aquest suplement inclourà cobertures pels esports no contemplats a les llicències federatives i una assegurança de Responsabilitat Civil dels participants.

 

7.2 Obligacions dels participants:

• Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització del raid. En cas de desobeir les indicacions de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.

• Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

• Els equips o corredors que decideixin retirar-se del raid hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada o via telèfon.